CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty TNHH Du lịch & Di Trú AHU (Số đăng ký kinh doanh: 0315116782) (“AHU” hoặc “chúng tôi”) sở hữu và điều hành trang web AHUBOOKING.com. Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khách hàng (“Thông Tin Cá Nhân”) mà Khách hàng (“Người dùng”) có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ của AHU được cung cấp thông qua trang web: www.AHUBOOKING.com (“Trang Web”). Thông tin Cá nhân có nghĩa là dữ liệu, cho dù là đúng hoặc không đúng, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà AHU có được hoặc có quyền truy cập. Các đề cập Trang Web được coi là bao gồm cả các trang phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng di động của Trang Web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, Khách hàng đồng ý và chấp thuận việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông tin Cá nhân của Khách hàng theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và/hoặc Điều Khoản Trang Web. Nếu Khách hàng không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư dưới đây, xin vui lòng ngay lập tức rời khỏi Trang Web này.
Tùy từng thời điểm, AHU có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư để tương thích với những thay đổi về pháp luật, các thực tiễn thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của chúng tôi, các tính năng của Trang Web, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi mà làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của Khách hàng, thì những sửa đổi đó sẽ được đăng trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày có hiệu lực sẽ được nêu ở ngay phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Vì vậy, Khách hàng nên xem một cách định kỳ Chính Sách Quyền Riêng Tư này để được cập nhật về các chính sách và thực tiễn hiện hành của chúng tôi. AHU cũng sẽ đăng nổi bật những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng các thay đổi. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. Khách hàng sẽ được xem như đã đồng ý với bất kỳ sự sửa đổi của Chính Sách Quyền Riêng Tư khi Khách hàng sử dụng Trang Web sau ngày có hiệu lực của sửa đổi đó.
Điều 1.MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của Khách hàng và các thông tin khác thu thập qua Trang Web, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, cho các mục đích sau:
  • ghi nhận và đối chiếu thông tin triển khai dịch vụ;
  • đăng ký, quản lý và/hoặc quản trị việc Khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập Trang Web;
  • quản lý, điều hành, quản trị và cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ được đề nghị trên Trang Web;
  • để liên hệ với Khách hàng về những vấn đề liên quan đến việc Khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập Trang Web và các dịch vụ trên Trang Web, và bất cứ câu hỏi và/hoặc thắc mắc nào mà Khách hàng đưa ra thông qua Trang Web hay bằng cách khác;
  • tùy chỉnh trải nghiệm của Khách hàng khi sử dụng Trang Web;
  • đánh giá và cải thiện sự trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng;
  • công bố đánh giá của khách hàng, chẳng hạn như về Trang Web, các Đại lý Du Lịch, các Chuyến Bay hoặc Khách Sạn, ở định dạng kỹ thuật số và/hoặc dạng bản in cho việc truy cập công cộng;
  • để thực thi các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi;
  • để giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại, thu tiền hay các khoản phí, hoặc khắc phục sự cố; và/hoặc
  • cho các mục đích khác được thông báo cho Khách hàng tại thời điểm thu thập.
Điều 2.PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của Khách hàng và các thông tin khác được thu thập cho mục đích tiếp thị qua Mạng Truyền Thông Mạng Xã Hội bằng cách sử dụng kỹ thuật đồ thị trực tiếp và mở rộng (direct and open graph technology) và cho các mục đích tiếp thị kỹ thuật số và phương thức truyền thống như gửi bưu phẩm trực tiếp đến Khách hàng và đăng bài về các sản phẩm mới, các chào bán đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng Khách hàng có thể quan tâm.
 • Xin lưu ý rằng Khách hàng có thể từ chối bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà chúng tôi gửi cho Khách hàng vào bất cứ lúc nào. Hãy làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký được nêu trong tài liệu tiếp thị của chúng tôi nếu Khách hàng từ chối bất cứ tài liệu tiếp thị nào và chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của Khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, khi Khách hàng giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để tiếp nhận dịch vụ, hoặc khi Khách hàng sử dụng Trang Web để đặt phòng khách sạn hoặc tiếp nhận sản phẩm hay dịch vụ khác, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân của Khách hàng cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba khác đó.
 • Ngoài ra, AHU cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp sau đây:
  • để đưa ra và phản biện chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào;
  • để thực hiện lệnh của tòa án, quy trình pháp lý, các yêu cầu hợp pháp, các lệnh hoặc yêu cầu tương đương của các tổ chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền;
  • để điều tra gian lận hoặc sai trái khác theo yêu cầu hoặc cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật áp dụng, hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi;
  • cho người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc công ty chúng tôi;
  • để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của AHU, Người Dùng Trang Web, hoặc bất kỳ người nào khác theo quyết định của AHU; và
  • trong bất kỳ tình huống nào khác được pháp luật cho phép.
Điều 3.THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
 • Thông tin Cá nhân của Khách hàng mà chúng tôi thu thập được lưu trữ trong thời gian 1 (một) năm;
Điều 4.ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Văn phòng chính Công ty TNHH Du lịch & Di Trú AHU, 752/52A Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điều 5.ĐỐI TƯỢNG TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG
 • Như đã nêu ở trên, bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web, hoặc bằng cách đặt hàng từ Trang Web, hoặc bằng cách đăng ký hay sử dụng các dịch vụ trên Trang Web hoặc cách tương đương khi tạo một tài khoản mới trên Trang Web, Khách hàng:
  • chấp thuận cho AHU và/hoặc các công ty liên kết của AHU thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin Cá nhân của Khách hàng được đề cập ở trên cho các mục đích như đã mô tả ở trên; và
  • chấp thuận cho AHU và/hoặc các công ty liên kết của AHU chuyển giao Thông tin Cá nhân của Khách hàng ra khỏi Việt Nam cho các công ty liên kết của AHU khác đến nơi mà các công ty đó tọa lạc, và đến các nhà cung cấp, nhà cung ứng, hoặc đại lý dịch vụ bên thứ ba của AHU (hoặc các công ty liên kết của AHU) cho các mục đích như đã mô tả ở trên.
Điều 6.PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU
 • Khi Khách hàng cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của Khách hàng, hãy đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân đó là chính xác và đầy đủ. Nếu Khách hàng tin rằng bất kỳ thông tin nào của Khách hàng do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát có sai sót hoặc thiếu sót, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng trên Trang Web và chỉnh sửa thông tin. Ngoài ra, vui lòng cập nhật Thông tin Cá nhân của Khách hàng thông qua tài khoản của Khách hàng một cách kịp thời khi có bất kỳ thay đổi nào.
 • Nếu Khách hàng muốn chỉnh sửa lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Thông tin Cá nhân nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi mà không thể thực hiện thông qua Trang Web của chúng tôi, hoặc truy cập vào Thông tin Cá nhân của Khách hàng thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, hoặc như được quy định theo pháp luật hiện hành, xin vui lòng gửi yêu cầu của Khách hàng đến địa chỉ liên lạc chi tiết của chúng tôi được liệt kê bên dưới. Chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý cho việc truy cập vào Thông tin Cá nhân, cho mục đích thu hồi các chi phí phát sinh tương ứng với yêu cầu truy cập.
 • Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của Khách hàng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Khách hàng trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện việc sửa đổi Thông tin Cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của Khách hàng sớm nhất có thể, trừ khi có ngoại lệ áp dụng.
Điều 7.CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG
 • Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư, và/hoặc khiếu nại liên quAn đến thông tin cá nhân, dịch vụ xin vui lòng liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết sau đây: baomat.ahubooking@gmail.com, hoặc nhân viên được AHU chỉ định bằng cách thông báo cho Khách hàng thông qua các hình thức thư từ, hóa đơn, email hoặc Trang Web hoặc trực tiếp đến Văn phòng chính Công ty TNHH Du lịch & Di Trú AHU, 752/52A Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điều 8.RÚT LẠI CHẤP THUẬN
 • Khách hàng có thể rút lại sự chấp thuận của Khách hàng đối với việc cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Khách hàng bất cứ lúc nào, bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo hợp lý. Nếu Khách hàng muốn rút lại sự chấp thuận của Khách hàng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ ngưng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Khách hàng khi được thông báo, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc cho các mục đích hợp pháp để duy trì Thông tin Cá nhân của Khách hàng. Lưu ý rằng bằng cách rút sự chấp thuận của Khách hàng đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Khách hàng, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc chấm dứt các dịch vụ này.
Điều 9.CHÍNH SÁCH COOKIE
 • Một “cookie” là một tệp nhận diện chữ và số mà chúng tôi chuyển đến ổ đĩa cứng hoặc thẻ nhớ của Khách hàng thông qua trình duyệt web khi Khách hàng truy cập Trang Web của chúng tôi. Nó cho phép hệ thống của chúng tôi nhận ra Khách hàng khi Khách hàng truy cập trở lại Trang Web của chúng tôi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho Khách hàng. Các thông tin được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Trang Web bởi người truy cập và thu thập các báo cáo thống kê về hoạt động Trang Web. Để biết thêm thông tin về cookie xin vui lòng truy cập: www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org. Cookie cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin tổng hợp về các khu vực mà Trang Web của chúng tôi được truy cập thường xuyên nhất. Thông tin về lưu lượng này có thể được sử dụng để cải thiện nội dung Trang Web của chúng tôi và làm cho việc sử dụng của Khách hàng dễ dàng hơn. Nếu Khách hàng muốn từ chối cookie của chúng tôi, Khách hàng có thể tùy chỉnh cấu hình trình duyệt của Khách hàng. Tuy nhiên, một số tính năng Trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động nếu Khách hàng loại bỏ các tệp cookie khỏi trình duyệt của Khách hàng. Nếu Khách hàng không cho phép cookie, Khách hàng có thể không có khả năng truy cập vào các chức năng hoặc tính năng quan trọng trên Trang Web này và Khách hàng chỉ có thể sử dụng Trang Web một cách hạn chế.
Điều 10.BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG
 • Chúng tôi bảo vệ Thông tin Cá nhân thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi bằng cách duy trì các biện pháp an ninh hợp lý, bao gồm cả các quy trình về vật chất, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ một cách trái phép hoặc những rủi ro tương tự.
Điều 11.LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC
 • Trang Web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web được quan tâm khác. Tuy nhiên, khi Khách hàng đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Trang Web của chúng tôi, Khách hàng nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với các trang web khác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền riêng tư của những trang web đó và khuyến cáo Khách hàng nên đọc các quy định về quyền riêng tư của mỗi trang web Khách hàng truy cập, mà trang web này có thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng.
Điều 12.ĐĂNG KÝ VÀ THÀNH VIÊN
 • Trang Web này cho phép Khách hàng tạo một tài khoản Người Dùng bằng việc đăng ký thành viên, dựa trên các dữ liệu Khách hàng cung cấp. Bằng cách cung cấp các dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản, Khách hàng phải đảm bảo rằng:
  • Khách hàng đã bằng hoặc trên 18 tuổi;
  • Thông tin về Khách hàng là đúng và chính xác, hiện thời và đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu đăng ký trên Trang Web (“Dữ Liệu Đăng Ký”); và
  • Khách hàng sẽ cập nhật Dữ Liệu Đăng Ký này để bảo đảm Dữ Liệu Đăng Ký đúng, chính xác và đầy đủ.
 • Hơn nữa, Khách hàng đồng ý rằng AHU không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà chúng tôi, Khách hàng hay bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu trong trường hợp sự tổn thất hoặc thiệt hại đó là do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ mà Khách hàng cung cấp. Sau khi đăng ký, Khách hàng sẽ nhận được một mật khẩu và thông tin nhận dạng Người Dùng (“Tên Đăng Nhập”). Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và Tên Đăng Nhập, và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Tên Đăng Nhập hoặc mật khẩu. Khách hàng chỉ có thể sử dụng một Tên Đăng Nhập và mật khẩu tại một thời điểm và không được phép sử dụng nhiều hơn một Tên Đăng Nhập. Mật khẩu của Khách hàng bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ cho việc sử dụng cá nhân của chính Khách hàng, và Khách hàng phải đồng ý giữ mật khẩu của Khách hàng hoàn toàn bí mật. Khách hàng đồng ý thông báo ngay lập tức cho AHU về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh nào. Để bảo mật tốt hơn, hãy đảm bảo rằng Khách hàng đăng xuất hoặc thoát khỏi tài khoản của Khách hàng sau mỗi lần sử dụng Trang Web này. Khách hàng phải đồng ý rằng AHU sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi, Khách hàng hoặc các bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ việc Khách hàng không tuân thủ các điều khoản này.
Điều 13.CHUYỂN GIAO CÔNG VIỆC KINH DOANH
 • Trong trường hợp có thay đổi về kiểm soát hay thay đổi quyền sở hữu của tất cả hay một phần công việc kinh doanh hoặc công ty của AHU, bao gồm cả Trang Web, thì tất cả các Thông tin Cá nhân của Người Dùng có thể/sẽ là một phần của việc chuyển giao tài sản đó.
Điều 14.PHÊ DUYỆT CÁC THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
 • Bằng cách sử dụng Trang Web hoặc các dịch vụ chúng tôi cung cấp, Khách hàng đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý các Thông tin Cá nhân của Khách hàng như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Hơn nữa, nếu Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông tin Cá nhân của Khách hàng theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Tùy từng thời điểm, AHU có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Như đã mô tả trong phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ hiển thị những thay đổi như vậy trên Trang Web này để thông báo cho Khách hàng.
Điều 15.THỨ TỰ ƯU TIÊN
 • Nếu Khách hàng đã đồng ý với Điều Khoản Trang Web của chúng tôi, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều Khoản Trang Web và Chính Sách Quyền Riêng Tư này, Điều Khoản Trang Web sẽ được ưu tiên áp dụng.
Điều 16.MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi là một công ty đăng ký tại Việt Nam, Chính Sách Quyền Riêng Tư này đã được soạn thảo chỉ phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Chính Sách Quyền Riêng Tư phù hợp với pháp luật về quyền riêng tư của bất cứ khu vực luật pháp nào khác, và do vậy Khách hàng không được giải thích Chính Sách Quyền Riêng Tư theo quy định pháp luật của các khu vực khác như vậy.
  Để tránh sự nghi ngờ, trong những trường hợp ngoại lệ nơi mà pháp luật cho phép một tổ chức như AHU có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Khách hàng mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng, sự cho phép theo pháp luật này sẽ tiếp tục được áp dụng.
Điều 17.LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
 • Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết sau đây: baomat.ahubooking@gmail.com, hoặc nhân viên được AHU chỉ định bằng cách thông báo cho Khách hàng thông qua các hình thức thư từ, hóa đơn, email hoặc Trang Web.

Ngày hiệu lực: Tháng 3 năm 2019.
© 2019 AHU

 

 

Newsletter
Đăng ký Newsletter
Nhận ưu đãi về giá vé lên đến 70%
và rất nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác
hoàn toàn miễn phí