Khách sạn tại Lào

Kiridara Hotel

Kiridara Hotel star

13th North Road, Ban Naviengkham, Luang Prabang, Luang Prabang, Lào

A-Z các khách sạn tại Lào