Chính sách thanh toán

I. Chính sách thanh toán

Tiền đặt cọc là cần thiết để đảm bảo đặt phòng của bạn (tour, khách sạn, vận chuyển, hướng dẫn viên du lịch). Khoản đặt cọc 200 USD mỗi người hoặc 20% tổng số tiền nếu đặt phòng nhiều hơn 1000 USD mỗi người được yêu cầu khi đặt phòng.
Lưu ý: Khoản tiền gửi là KHÔNG HOÀN LẠI.

II. Chính sách thanh toán

Khoản thanh toán Số dư sẽ được nhận không muộn hơn 45 ngày trước khi khách hàng đến, hoặc nếu đặt phòng được thực hiện trong vòng 45 ngày trước khi khách hàng đến, bạn phải thanh toán đầy đủ khi ký vào Mẫu đặt phòng. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng thẻ tín dụng chính hoặc bằng cách chuyển tiền điện tử vào tài khoản thích hợp.

III. Phương thức thanh toán

Chúng tôi có thể chấp nhận bốn phương thức thanh toán cho khách hàng.
Bạn có thể chọn một trong số họ, khi bạn đặt dịch vụ với chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nhận được khoản thanh toán của bạn.