Du xuân Tết 2017

Nguyễn Việt Trinh, Vietnam

Tôi biết đến isoCMS qua người bạn thân. Lúc đầu cũng có đôi chút lo lằng về các chính sách và điều khoản của công ty. Mọi thứ phải nói là quá ổn, từ dịch vụ cho đến thái độ nhân viên. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân để mọi người biết đến công ty bạn nhiều hơn.